Alarmavdelning

Övningar 2017

Övningar 2016

Alarmgruppens övningar 2015!

Mångsidig verksamhet!

Brandkårens alarmavdelning övar specialfärdigheter veckovis. Alarmavdelningens verksamhet är omfattande med ständigt varierande övningsteman. Övningarna innehåller t.ex. första hjälpen, första delvård, rökdykning, bekämpning av kemikalie-, olje- och vattenskador, arbetarskydd, räddning av djur, arbete på hög höjd, larmkörning, att röja vindfällen korrekt. Genom bra övning kan släcknings- och räddningsarbete utföras säkert. Övningarna är mångsidiga där man använder brand- och räddningsbranschens specialredskap.

Medlemmar i alarmgruppen fungerar även som utbildare för brandkårsungdomarna. Erfarenheten och kunnandet av civilyrket för med sig betydande mervärde vid utbildning av brandkårsungdomar och medlemmar i alarmgruppen. Många av alarmavdelningens medlemmar deltar även i brandkårsungdomarnas lägerverksamhet. Medborgarens bastrygghet är ett fungerande brand- och räddningsväsende. Vare sig det är fråga om en olycka eller sjukdomsattack, var även du med i verksamheten för att hjälpa din medmänniska.

Välkommen med i vår skara!

 

Utbildning

Brand- och räddningsbranschen kräver specialutbildning. Specialutrustning behövs för olika olyckstyper och förutsätter utbildning. Veckoövningar, kurser och studiedagar ger kompetens och färdighet att fungera som hjälpare eller räddare i olyckssituationer och vid sjukdomsattacker.

Utbildningen fördelas i två grupper, grund- och kompletteringsutbildning.

För att nämna några grundutbildningar (utbildningens tyngdpunkt inom parentes)

  • kurs i släckningsarbete (släcknings- och räddningsarbete vid byggnadsbränder)
  • kurs i första hjälp för brandkårer (definiera patientens skadegrad och första åtgärder)
  • kurs i rökdykning (krävande rökdykningsuppgifter)
  • kurs i räddningsarbete (räddningsarbete vid trafikolyckor)
  • kurs i bekämpning av oljeskador (bekämpning av oljeskador i vattendrag och på land)
  • kurs i farliga ämnen (bekämpning av farliga ämnen i lager och trafik)
  • Befälsutbildning i brandkåren är
  • kurs för enhetschefer (utbildningsverksamhet och ledning av räddningsenhetens funktion)
  • chefskurs för avtalsbrandkårer (upprätthållande av brandkårens basfunktioner)

Brandkåren sköter om introduktionsutbildning för en ny medlem. Då får man baskunskap/-färdighet i brandkårens funktioner och seder.

Förutom dessa finns även kompletteringsutbildning, såsom kurs i första delvård, kurs för maskinskötare, arbete på hög höjd, kurs i yträddning, kurs i restvärdesskydd, kurs i utryckningsköra osv. Möjligheten att utveckla sig själv är nästan obegränsad.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)