Om oss

 

Solf Frivilliga Brandkår är en brand- och räddningskår som arbetar för ett tryggare Solf med omnejd. 

Organisationen drivs helt på frivillig basis och har ett avtal med Österbottens Regionalräddningsverk om att sköta brand och räddningsväsendet i Solf. Vi rycker ut för att hjälpa till vid i stort sett alla nödsituationer. Vi hjälper till med pumpningar vid översvämningar, rycker ut vid trafikolyckor, räddar djur i fara, gör eftersök på saknade personer samt naturligtvis så släcker vi bränder. Vi försöker också ställa upp och informera om faror på de kommunala inrättningarna såsom, daghem och skolorna. Vi försöker samtidigt utbilda personalen hur man hanterar farosituationer.
Vi har för närvarande ca 25 aktiva medlemmar. Alarmavdelningen har mellan 30 och 50 alarm per år. 

Solf frivilliga brandkår håller sin verksamhet i en av kommunen ägd brandstation invid Lallastået och innehar två brandbilar med modern släckningsutrustning. FBK är en aktiv förening med poulära och lärorika aktiviteter för både äldre och yngre ortsbor. Seniorer träffas och övar på tisdagskvällar kl. 19 och första tisdagen i månaden är det ledd övning. Juniorerna har sina övningar på torsdagar där dom lär sig grunderna i släcknings och räddningsarbete samt övar inför eventuella juniortävlingar.

Släckargranskningsdagar brukar ordnas i samarbete med försäkringsbolag.

Vi deltar också i evenemanget "En dag på brandstationen" som ordnas i hela landet.

Kanske Solf frivilliga brandkår kan vara någonting för dig!

Vill du bli aktiv medlem och komma med och göra din hembygd tryggare så kontaktar du kårchefen.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)